Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

Adventsaksjonen

Aksjonen er et samarbeid mellom NUK og Caritas Norge (den katolske kirkes bistandsorganisasjon).

Adventsaksjonsprosjektene og tema foreslås av Karitativt Utvalg i NUK i samarbeid med Caritas Norge, og velges av NUKs landsmøte.

Hensikten med å knytte et tema og et konkret Caritas prosjekt sammen er at vi skal få reflektere over årsakene til at så mange mennesker i verden lider. Økt forståelse og bevisstgjøring om globale sammenhenger er et viktig poeng i dette arbeidet. Pengene som samles inn går til et konkret prosjekt.Men foruten solidaritet/kunnskap/forståelse og penger,er det også en tredje grunnleggende dimensjon i Adventsaksjonsarbeidet som er viktig; dette har med vår tro å gjøre.

Adventsaksjonens trosmessige forankring er helt grunnleggende for dette arbeidet i regi av Caritas og NUK.

Det er som konsekvens av vårt kristne kall at vi som unge katolikker bør engasjere oss i denne typen arbeid.

Nettsider for aksjonen : www.adventsaksjonen.no

Bunnpanel