Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

Reiserefusjon

På NUKs sentrale arrangementer er det mulig å søke om reiserefusjon. Dette vil si at man kun betaler en eventuell egenandel for reisen, og får resten tilbakebetalt av NUK. Du må være betalende medlem av NUK for å få reiserefusjon.

  • Egenandelen er på 350kr.
  • Det refunderes opptil 1000 kr. for reiser innenfor Sør-Norge
  • Det refunderes opptil 1500 kr. for reiser fra Nord- eller Midt-Norge.
  • Ledere, kokker etc. betaler ikke egenandel.
  • Det er er ikke egenandel på reiser til Landsmøtet for dem som representerer lokallag, eller på en annen måte har tillitsverv.
  • Det er ikke egenandel på reiser til Landsstyremøtet.

 

Reiserefusjonsskjema og kvitteringer må være tilsendt NUKs sekretariat senest 3 uker etter arrangementet er avsluttet. Reiserefusjoner gis ikke dersom skjema og kvitteringer er sendt senere en dette. AUV kan godkjenne eventuelle søknader om unntak fra denne regelen.

 

 

Bunnpanel