Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er NUKs styre og leder NUKs virksomhet mellom landsstyremøtene i samsvar
med vedtektene, LMs vedtak, arbeidsprogrammet, samt etter de retningslinjer
som LS fastsetter. Medlemmene i AUV velges på Landsmøte (LM).

Arbeidsutvalget 2017/2018

Jakob Voigt

Leder av NUK
473 99 030
E-post

Anja Zawadzka Persvold

Nestleder av NUK
977 41 570
E-post

Snit Hagosa Ghebriel

Formasjonsansvarlig
454 78 225
E-post

Øyvind Johannes Varden Evenstad

Redaksjonsansvarlig
930 00 226
E-post

Gerhard Raphael Balagat

Regionsrepresentant
978 81 165
E-post

Abinaya Philip

Regionsrepresentant i AUV
974 05 872
E-post