NUK søker layoutansvarlig

 

NUK har behov for en layoutansvarlig til Q (vårt blad for ungdom fra 13-18 år) og Credimus (vårt blad for unge voksne). Hvert blad utkommer to ganger i året.

Som layoutansvarlig vil du ha ansvaret for den grafiske utformingen av bladene. Dette krever at du har gode ferdigheter i Adobe InDesign, og at du er i stand til å sette sammen tekster og bilder til et blad på rundt 30 sider i løpet av 3 uker.

Redaksjonene finner selv tekster og bilder, og bestemmer hvilke sider som skal ha hvilket innhold.

Det vil bli gitt et honorar for hvert blad på kr. 1500,-

Søknad sendes til hs@nuk.no