Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

Som medlem i NUK er du med på å støtte barne- og ungdomsarbeidet vårt i Den Katolske Kirke!

Du får også:

  • Medlemsbladet Arken, Q eller Credimus i posten
  • Muligheten til å bli med i et lokallag i din menighet
  • Muligheten til å være med på påske- eller sommerleir

Medlemsskapet ditt i NUK må fornyes hvert år ved at du betaler medlemskontingenten din. Medlemsskapet gjelder for kalenderåret.                                              

Enkeltmedlem 0-25 år           kr. 50   

Enkeltmedlem 26-36 år         kr. 200                        

Støttemedlem                        kr. 300 
For deg over 35 år

Husstandsmedlemskap         kr. 300 
Gjelder kun for de i husstanden under 35 år

 

 

Bunnpanel