Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

En del av Kirken

Hvordan bidrar din NUK-kontingent til å bygge opp Kirken?

Formålsparagrafen for Norges Unge Katolikker er bygget på tre søyler

TRO

FELLESSKAP

HANDLING

TRO - NUKs hovedoppgave er katolsk barne- og ungdomsarbeid. Selv om vi er en landsdekkende organisasjon som har mange nasjonale arrangementer, er målet å hjelpe barn og ungdom til å leve et aktivt kristenliv i sin egen menighet.

FELLESSKAP - gjennom kontingenten er du med på å bygge et katolsk barne- og ungdomsmiljø i hele landet. Kontingenten blir fordelt på lokalt og sentralt arbeid. I tillegg får NUK en betydelig støtte fra staten som er beregnet etter antall betalende medlemmer. Dette bidraget utgjør en stor av det årlig budsjett. Dessuten gir Oslo Katolske Bispedømme økonomisk støtte som utgjør en stor andel, i tillegg til å stille ungdomsprest og kontorfasiliteter.

Kontingenten er et solidarisk bidrag til fellesskapet som gjør det mulig bl.a. å

  • hjelpe barne- og ungdomsarbeidet i små menigheter
  • gi reisestøtte slik at tilbudene virkelig er tilgjengelige for hele landet
  • hjelpe dem som trenger moderasjoner på leir

Kontingenten bidrar til at dette punktet i formålsparagrafen kan settes ut i praksis.

HANDLING - hva gjør vi egentlig med alle disse pengene?

  • vi har leirtilbud fra 8 år (5 regionale barneleirer) til 18 år og oppover - samlinger, verdensungdomsdagen, pilegrimsvandringer....
  • vi gjør dette tilgjengelig for hele landet, fra menigheten i Kristiansand til Hammerfest
  • vi gir hjelp til å gjennomføre lokale arrangement i samarbeid med den enkelte menighet og ungdommen på stedet.
  • vi driver informasjonsarbeid - 3 blader for ulike aldersgrupper og internettsiden www.nuk.no
  • vi driver ledertrening - for fremtidige ledere i menighetenes barne- og ungdomsgrupper og på leirer.
  • vi har utvalg med særlig ansvar for deler av NUKs aktiviteter: leirutvalg,  karitativt utvalg, barneutvalg, økonomisk utvalg, 18+utvalg og ledertreningsutvag.
  • vi gjennomfører Adventsaksjonen i samarbeid med Caritas Norge.

... og mye mer.

 

Bunnpanel