Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

Organisasjonsmedlemskap

Tilknytninger

Den Katolske Kirke i Norge

Som katolsk organisasjon hører NUK inn under biskopenes hyrdeansvar og følger deres avgjørelser i Norsk Katolsk Bisperåd i spørsmål som gjelder katolsk tro og moral.

www.katolsk.no

Caritas Norge

Gjennom blant annet Adventsaksjonen har NUK et nært samarbeid med Caritas Norge. Caritas er den Katolske Kirkes bistandsorganisasjon som igjen er en del av Caritas Internasjonalis.

http://www.caritas.no/

Bonifatiuswerk

En tysk katolsk lekmannsorganisasjon for hjelp internt og støtte til katolske land i diasporaen. Støtter våre organisasjonen med økonomiske midler. Vårt leirsted, Mariaholm, ble i stor grad bygget med midler herfra.

http://www.bonifatiuswerk.de/

Organisasjonsmedlemskap

NUK er medlem og støtter følgende organisasjoner :

Nordisk Katolsk Ungdomsråd

Er en felles platoform for de nordiske landenes katolske ungdomsorganisasjoner. NUK. SUK (Sveriges Unge Katolikker) og DUK (Danmarks Unge Katolikker) er medlemmer. I tillegg blir representanter fra de øvrige nordiske landenes invitert.

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Er paraplyorganisasjonen for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

www.lnu.no

Slett U-Landsgjelda (SLUG)

Organisasjon som jobber for for sletting av U-Landsgjelde til fattige land. Ikke for veldedighet, men for rettferdighet.

http://www.slettgjelda.no/

Kristelig studieforbund (K-stud)

Studieforbund for kristne organisasjoner. K-stud er en fusjon av tidligere FSF (Frikirkelig studieforbund) og  Norsk Kristelig Studieråd. K-stud bidrar med støtte til NUKs ledertreninger og andre undervisningsaktiviteter.

http://www.k-stud.no

Menneskeverd

Jobber for menneskets ukrenkelige verdighet fra unnfangelse til naturlig død.

www.menneskeverd.no

Frivillighet Norge

Frivillighet Norge logoEr et samarbeidsforum for frivillige virksomheter. De arbeider for bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner og økt forståelse for den store, viktige, frivillige innsatsen i samfunnet.

http://www.frivillighetnorge.no/

 

Bunnpanel