Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

Landsstyret (LS)

Sortér på
 • Representasjon Distrikt Nord
 • Karthiha Edward Karthiha Edward Distriktsrepresentant 94130439
 • Representasjon Distrikt Midt
 • Elisabeth Thrane Elisabeth Thrane Distriktsrepresentant 90251470
 • Representasjon Distrikt Vest
 • Mari Ulleberg Søreng Mari Ulleberg Søreng Distriktsrepresentant  
 • Representasjon Distrikt Sør
 • Ludvig Hareide Ludvig Hareide Distriktsrepresentant 94175615
 • Representasjon Distrikt Øst
 • Sofie Marie Cruz Aceveda Sofie Marie Cruz Aceveda Distriktsrepresentant 98110956
 • Representasjon Distrikt Oslo
 • Abinaya Philip Abinaya Philip Distriktsrepresentant 97405872
 • Representasjon Distrikt Østfold
 • Vivi Vo Vivi Vo Distriktsrepresentant 47715172
 • Ledertreningsutvalget (LTU) Har ansvar for NUKs ledertreningsopplegg, både for aldersgruppen 15-17 og for dem over 18.
 • Katrine Zboch Katrine Zboch Leder i LTU 45 22 49 50
 • Leirutvalget (LUT) Har ansvar for NUKs leirer og for opplæring av leirledere.
 • Marius Horn Marius Horn Leder i LUT 90 97 05 23
 • Karitativt Utvalg Har ansvar for ulike sider av NUKs sosiale engasjement, herunder Adventsaksjonen og samarbeidet med Caritas Norge.
 • Mathias Ledum Mathias Ledum Leder i KUT 97798291
 • Økonomisk utvalg Har ansvar for å følge opp organisasjonens økonomi og utarbeider budsjettforslag.
 • Joakim Ramse Joakim Ramse Leder i ØU 971 45 519
 • Barneutvalget Har ansvar for å støtte arbeid med og for barn i menighetene, regionalt og sentralt.
 • Thao Huynh Thao Phoung Huynh Leder i BUT 45698156
 • Arken
 • Jennie Vu Jennie Vu Redaktør i Arken 41249941
 • Q
 • Victoria Oftestad Victoria Oftestad Redaktør i Q 40033995
 • Credimus
 • Sebastian Salinas Thorensen Sebastian Salinas Thorensen Redaktør i Credimus  
 • Internett
 • Aleksandra Sramkowska Aleksandra Sramkowska Kommunikasjonskonsulent 23 21 95 41
 

Utvalg og organer

  LS består av

  1. Med stemmerett: AUV, distriktsrepresentantene, utvalgslederne, redaktørene, NUKs representanter i pastoralrådene, 2 barne- og ungdomskontakter (ny ordning fra 2004 foreløpig er det ingen slike medlemmer i LS) én representant for hver av de landsdekkende sammenslutningene som er annerkjent av NUK (ny ordning fra 2004, gjelder p.t. ingen)
  2. Med tale- og forslagsrett: Økonomisk utvalg, landsungdomspresten og de fast ansatte i NUK

  (Hvis en person har flere verv som kvalifiserer til representasjon i LS, kan plassen(e) fylles av andre. For eksempel hvis et AUV-medlem er leder i et utvalg, kan et annet utvalgsmedlem representere utvalget på LS.)

  Bunnpanel