Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

Leir er levende Kirke!

Norges Unge Katolikker (NUK) arrangerer hvert år Påskeleire og sommerleire for barn og ungdom i Norge. På våre leire står alltid Kristus, vår katolske tro og vårt fellesskap i sentrum. Alle som har vært på leir kjenner igjen følelsen av den levende Kirken. På leir blir vi virkelig ett med hverandre og Kristus. De ulike leirene for barn og ungdom har forskjellige temaer. Disse har som formål å støtte opp om vår vekst i troen og vårt liv som troende. Dette skjer delvis gjennom katekese, men fremfor alt gjennom ulike typer aktiviteter og lek, og gjennom fellesskap med andre unge katolikker en hel uke til ende.

NUKs leirer ledes alltid av et dyktig team, bestående av en leirsjef, en leirprest, samt ungdommer og voksne (over 18 år). Disse forbereder leiren sammen, innholdsmessig og praktisk, og gir sjenerøst av sin tid for at barna og de unge som kommer på leir skal få en best mulig opplevelse.

En dag på barneleir….
En dag på barneleir vil vanligvis begynne med morgenbønn, før man spiser frokost. Videre er det rydding av rom – det rommet som kommer best ut av inspeksjonene gjennom hele uken får selvsagt en premie! Om formiddagen har man kanskje også en temaøkt, og lærer litt mer om troen. Så er det ut å leke i solen eller regnet. Ofte er fotball, bading, badminton og ”rød & blå” blant de helt store slagerne ute. Etter lunsj fortsetter man kanskje med litt tema-arbeid, men da gjerne i form av
gruppearbeid med forming, sang og drama som vanlige ingredienser. Med fritid, bading og uteaktiviteter går ettermiddagen fort. Kanskje man rekker en Messe, eller litt vannkrig, og så er det middag. Etter en lang dag er mange slitne, men ikke helt klare for sengen! Da er det fint med noen flere fellesleker, natursti, spill og sang. Dagene rundes alltid av med en aftenbønn, ofte forberedt sammen med barna. Velkommen på leir!

NUK arrangerer også leir for ungdom…
Tilbudet til ungdom består av påskeleire (se under), samt juniorleir og ungdomsleir om sommeren. Juniorleir er for deg mellom 12 og 14 år, mens ungdomsleiren er for deg mellom 15 og 17 år.

Påskeleir for konfirmanter er en fulltreffer år etter år! Kjære konfirmanter: det er bare å melde seg på :)Siden det er stor etterspørsel etter plasser på påskeleir, har vi fra og med 2005 to påskeleirer for konfirmanter . Da er det ekstra mange plasser ledige, så ta gjerne med deg hele konfirmantgruppen din! Er du i tvil om hvor du skal melde deg på, bare velg en av dem og så skal vi her på kontoret ta nærmere kontakt med deg. Påskeleir er en opplevelse for livet! Som konfirmant er det spennende å oppleve Påskens levende liturgi, og samtidig møte mange andre unge katolikker fra hele Norge. For mange blir dette en erfaring de senere bygger mye av sitt videre engasjement på.

Påskeleir for dem som ble konfirmert i fjor: Dette er påskeleiren for de som var konfirmanter i fjor, og litt eldre.

Bunnpanel