Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

Typisk reglement for våre leire

  • Ved å melde seg på leir, melder man seg altså på til alle aktivitetene. Det vil si at man deltar på alle øktene og ikke ”melder seg ut”
  • Jentefløyen er for jenter og guttefløyen er for gutter. Andre varianter av dette er ikke ønskelig.
  • All form for vold og hærverk er totalt uakseptabelt. I grove fall vil dette føre til hjemsendelse. Herunder hører også mobbing
  • Alle former for rusmidler er forbudt inntatt under leir. Dette pleier ikke å være noe problem, men vi nevner det allikevel.
  • Det er ikke tillatt å forlate området, uten godkjenning av leirsjefen
  • Det er ikke lov å gå ned til badeområdet uten sammen med en leder
  • Leirsjefen eller praktisk leder pleier gjerne å presentere de reglene som gjelder for de forskjellige arrangementene. Lytt til disse!

Reglene er ikke der for moro skyld… de er der for deres sikkerhet, men også for lederne sikkerhet. Videre er de der for den generelle hyggen for alle som oppholder seg på Mariaholm.

Bunnpanel