Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

Den Gode Hyrde katekese

Også små barn under skolealder trenger opplæring og undervisning i troen. Vi er så heldige at vi i Norge har folk med kompetanse til å holde kurs i Den Gode Hyrdes Katekese, som er et katolsk katekeseopplegg av høy kvalitet utarbeidet av Maria Montesorris etterfølgere og som følger Montesorris pedagogikk.  I et trygt felleskap får barna bli kjent med Jesus som Den Gode Hyrde. Gjennom meditativ undervisning, og gjennom å  bruke sine sanser i  individuell arbeid med eget materiell laget for katekesen, får barna ta evangeliet til seg på en eksistensiell måte.

Ønsker du å lese mer om Den Gode Hyrdes Katekese, kan du lese mer og bestille bøker og hefter på nettsiden deres: http://www.dghk.org/

Bunnpanel