Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

Kirkeåret i barnegruppa

Aktivitetsopplegg for barn fra 0-6 år.

Utarbeidet av Elin Ekroll og Monica Ramse i st. Svithun menighet i Stavanger. (2005)

I arbeidet med småbarnsgruppen Kattungene i st. Svithun er det blitt laget mange gode opplegg og ideer som er samlet i heftet Kirkeåret i barnegruppa og som du kan finne nedenfor (trykk på overskriftene for å laste ned pdf-artiklene):

Forslag til markering av dager og høytider gjennom kirkeåret. Her finner du bakgrunnen for utarbeidelsen av oppleggene, og med konkrete ideer for hvordan man kan markere dåpsdagenn, fireårsmarkering, høsttakkefest, advent, jul etc.

Formingsaktiviteter. Her finner du sjablonger og tegninger til mange ulike formingsaktiviteter knyttet til høytider og merkedager.

Kattungenes bønnebok. Her finner du noen bønner som egner seg for små barn.

Kattungenes sangbok. Her finner du ideer til sanger som egner seg for små barn gjennom hverdag og høytid.

Legender og fortellinger: Noen utvalgte legender og fortellinger som passer til forskjellige dager og høytider.

Bunnpanel