Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

All time record

Adventsaksjonen 2016 er nå offisielt over. Siste uke annonserte vi hvor mye som var blitt samlet inn under årets adventsaksjon, og som om 650 000 ikke var mer enn vi noen gang kunne håpet på, så kan vi med stor glede fortelle at noen siste bidragsytere gjorde at vi nå til slutt har landet på 654 000 kr! Det er over 250 000 mer enn året før, og i tillegg en all time rekord!

I går var KUT og staben på besøk hos Caritas Norge. Generalsekretæren til Caritas Norge Martha Skretteberg takket spesielt alle de frivillige i lokallagene som har bidratt til at aksjonen ble en suksess. Vi i NUK er også stolte over alle innsatsene og engasjementet til alle frivillige og vår flinke kollega, leder i Karitativ Utvalget i NUK, Mathias Ledum. Mathias overleverte pengene på en litt mer høytidelig måte, og Caritas gav oss alle en stor takk for en vel overstått aksjon.

Aksjonen engasjerte ikke bare ungdommer, men hele menigheter var med og bidro i både stort og smått. Vi håper at vi med disse pengene kan gjøre en ekstra innsats for prosjektet som skal gi sårbare barn i Vietnam den utdanningen de har krav på. 

Tusen takk for deres innsats. Vi håper at det brennende engasjementet etter å hjelpe kan fortsette, selv om Adventsaksjonen er over for denne gang. 


3 mars 2017

Bunnpanel