Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

FRIFOND PRØSJEKTSTØTTE - 2. runde

Vil du gjennomføre et prosjekt i lokallaget ditt, men har ikke råd? Da er det på tide å søke om NUKs prosjektstøtte! 01. juli er fristen for å søke.

Alle dokumenter finnes på www.nuk.no under "skjemaer og ressurser" øverst på siden og deretter under Standardskjemaer (årsrapport og årsregnskap) eller Frifond (søknads- og rapportskjemaer) i venstre spalte.

Vi har endret navnet på Frifondmidlene som gjelder normal drift av lokallaget. Tidligere het dette Flatfordeling. Det kalles nå for Driftsstøtte. Vær oppmerksom på dette når dere fyller ut skjemaene dere sender til oss.

Ta gjerne kontakt med oss på kontoret dersom dere har spørsmål eller trenger hjelp til utfylling.


20 juni 2017

Bunnpanel