Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

Inspirerende helg med NUKs Landsstyre

Sola varmet ryggene våre da vi alle lyttet på Joakim som var mest utsatt for solstrålene. Landsstyremøtet som vi hadde forrige helg på Mariaholm, var både en effektiv og hyggelig måte å tilbringe tiden på. Men det var ikke bare sola som har varmet oss, det var først og fremst en intern varm følelse av dette møtet i fellesskap kommer til å være fruktbart og lærerikt. Det dreide seg ikke bare om å planlegge NUKs tiltak for neste år, men å diskutere flere ting som er aktuelle for oss unge katolikker, blant annet det brede temaet økumenikk.

Ordet økumenikk kommer fra gresk og betyr hele verden. Hva slags utfordringer må vi takle for å virkeliggjøre økumeniske tiltak? Burde vi unge katolikker ta initiativ for å utføre økumenisk arbeid og strebe etter å skape én superkirke?

Alle som møtte opp viste tidlig en stor innsats og motivasjon for de sakene som sto på agendaen. Selv om det er bare Gud som kan være den som samler alle verdens kristne i én kirke, må vi følge hans plan. Og lære å lytte Hans vilje.


11 mai 2017
Av: Aleksandra Maria Sramkowska

Bunnpanel