Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

NUK på WYD-møte!

Alle veier leder til Roma, spesielt når man skal bistå i evalueringen av én verdensungdomsdag, gi innspill til en bispesynode, og gi tips til planleggingen av en annen verdensungdomsdag. Paven, gjennom dikasteriet for legfolk, familer og liv, ønsket å høre ungdommens stemme i disse sakene, og derfor var omtrent halvparten av deltagerne på møte «unge». Det vil si, under 28år. De som var over 28år regner vel seg selv som unge til sinns. Over 100 land og bevegelser var representert, fra alle verdens hjørner. Spesielt imponerende var det å treffe delegater fra Irak, som delte mange tanker om Kirkens rolle i verden i dag.

Mye av tilbakemeldingene til den Polske organiseringsgruppen var positiv, og resten var konstruktiv. Spesielt ble korsveisandakten som ble feiret i Krakow trukket frem, og vi ble fortalt at koordinatoren for korsveien hadde tidligere jobbet med Eurovision og Cirque du Soleil. Alle var imponert over det polske WYD, og flere som har vært på et titalls WYD mente at WYD Krakow var den beste hittil, noe våre deltagere sikkert kan skrive under på! Polakkene har i hvert fall lagt lista høyt for de Panamanske organisatorene.

Det foreligger ikke mye konkret informasjon om WYD 2019, men rammeverket er på plass. Ettersom Panama er et relativt lite land, så blir Days in the Dioceses (dagene i bispedømmene) spredt over flere land: Panama, Costa Rica, og Nicaragua. Panamanerne forventer 350 000 tilreisende pilegrimer, og er i gang med å planlegge alle detaljene. NUKs WYD-gruppe jobber iherdig med å planlegge vår tur til den neste verdensungomsdagen. WYD-sangen og logoen blir lansert i slutten av april.

Evalueringen av Krakow og presentasjonen av Panama brukte kun to av de fem dagene vi tilbrakte i den evige by. To av dagene gikk med på å diskutere forberedelsesdokumentet for den kommende bispesynode om ungdom. Vi jobbet i mindre grupper, og gruppene bestod av folk fra mange forskjellige land og bakgrunner, både geistlige og legfolk, frivillige og ungdomskoordinatorer fra bispedømmer. Erfaringsutvekslingen var utrolig givende, og det var inspirerende å høre om hvordan forskjellige land organiserer sitt barne- og ungdomsarbeid, og hvilke utfordringer de møter. Noen ganger var vi på hver vår ende av skalaen, andre ganger møtte vi på de samme utfordringene. Å få mulighet til å gi innspill til biskopenes utgangspunkt for synoden var spennende, og de unge delegatene (så vel som de gamle) var ikke redd for å levere krass kritikk og endringsforslag. Blant annet ble det anbefalt å forenkle språket slik at ungdommen forstår hva biskopene snakker om: å knytte teologiske begrep til vår virkelighet.

Noen av høydepunktene var en vigilie med Pave Frans i Santa Maria Maggiore, og Palmesøndagsmessen på Petersplassen. De som har vært på verdensungdomsdagene tidligere ville kjent igjen stemningen: til tider var det fest og latter, andre øyeblikk var preget av dyp stillhet og bønn. Etter barmhjertighetens år går vi inn i en ny tid for Kirken, en tid preget av åpenhet, håp, og aksept. Ungdomsarbeidet i den Katolske Kirke er i fokus, og Pave Frans stilte noen veldig viktige spørsmål: Hvem burde lytte til ungdommen? Prestene? Ja. Biskopene? Ja. Paven? Ja!


11 april 2017
Av: Stephen Trotter

Bunnpanel