Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

Inspirasjon

Lyt til din forstand, så du kan gjøre, hva den sier deg på din vei til Gud. Dette vil være deg mer til hjelp til å nå frem til din Gud enn alle de gerninger, som du utfører uten denne oppmerksomhet og all åndelig skjønhed, du streber efter.

Johannes av Korset, fra Kristen Mystik (Danmark)

Bunnpanel