Trosforsvar

Klare til forsvar

«Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier» (1 Pet 3, 15). Slik lyder formaningen fra vår første pave, og sannsynligvis er den viktigere nå enn på noe annet tidspunkt i Kirkens lange historie. En hendelse fra desember i fjor, hvor noen hadde tagget «katolske svin kan dø» på kirkeveggen i Kristiansund, [1] er symptomatisk for et samfunn hvor slett ikke alle er like vennlig innstilt til katolsk tro og verdier.

Året som gikk har også vært vanskelig på andre måter, spesielt med tanke på den såkalte «medlemsjuksskandalen» som medførte en dramatisk politirazzia i lokalene til Oslo katolske bispedømme. [2] Saken fremprovoserte en rekke angrep fra kritiske røster i den norske offentligheten, blant andre en journalist som skrev at det for ham var «som å vandre inn i en verden en ikke visste fantes å lese katolikkenes forsvarsskriv.» [3]

Katolisismen er riktignok en verden som mange i Norge ikke vet noe særlig om. I forbindelse med OD-dagen 2015, hvor pengene blant annet gikk til å fremme abort og prevensjon, slapp katten imidlertid ut av sekken da styret ved St. Sunniva skole bestemte seg for å blokkere hele aksjonen. I etterkant ble det beskrevet som «bemerkelsesverdig» at Kirken «får leve sitt eget liv i Norge, stort sett i det stille.» [4]

Den kristne avisredaktøren Vebjørn Selbekk har pekt på katolikkers tendens til å holde en «lav profil» i Norge som en medvirkende årsak til at Kirken har vært i stand til å styre klar av konflikt med andre krefter i samfunnet. [5] Kanskje er det positivt, men det bør heller ikke være slik at troen blir skjult. Jesus sa jo at «når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset» (Matt 5, 15).

Dagens situasjon innebærer at vi som unge katolikker står overfor stadig flere som vil «kreve oss til regnskap» for det håp vi eier. Da er det viktig at vi har orden i papirene. Riktignok er det sant som folk sier om Kirkens lære, at «å få folk til å leve i tråd med den er ikke bare enkelt». [6] Men hvordan kan man forvente at folk skal leve etter læren hvis de ikke vet hva den er for noe? Vi leser: «Mitt folk skal gå til grunne av mangel på kunnskap» (Hos 4, 6).

Av denne enkle grunn har Norges Unge Katolikker besluttet å skinne litt lys i mørket, og kommer derfor til å legge ut åtte ukentlige innlegg om vanskelige trosspørsmål på sine nettsider. Dette er spørsmål om katolsk lære og praksis som kan tenkes å dukke opp i samtaler med andre troende eller ikke-troende, og som hver av oss helst bør ha et reflektert forhold til. Det oppfordres også til åpen og ydmyk diskusjon rundt slike emner blant katolikker selv.

Atriklene i serien

1. Paven i Roma

2. Helgener i himmelen

3. Jomfru Maria

4. Eukaristi og transsubstansiasjon

5. Skjærsild og avlat

6. Kvinnelige prester

7. Abort og bioetikk

8. Ekteskap og seksualitet

9. Oppsummering og konklusjon

Referanser

[1] Høyberg, Lena Stette og Roar Halten. «Tagga støtende utsagn på katolsk kirke». NRK. 20.12.2015. http://www.nrk.no/mr/tagget-stotende-utsagn-pa-katolsk-kirke-1.12713540

 [2] Saksæther, Emilie Christin Hellberg og Hanne Bjørdal Roald. «Politirazzia i lokalene til Oslo katolske bispedømme». 26.02.2015. NRK. http://www.nrk.no/ostlandssendingen/politirazzia-i-lokalene-til-oslo-katolske-bispedomme-1.12230485.

[3] Gran, Even. «Tusen takk for reformasjonen!». 26.08.2015. Fri Tanke. http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9914.

[4] Grenersen, Anne. «Mer katolsk enn paven». 30.10.2015. Avisa Nordland. http://www.an.no/debatt/apropos/kirken/mer-katolsk-enn-paven/o/5-4-199062.

[5] «Benedikt XVI: En pave for vår tid?». 18.03.2013. Temakveld på Litteraturhuset. https://www.youtube.com/watch?v=l2cAJmpISOI.

[6] Haram, Willy. «Strømmer til den katolske kirka». 27.11.2013. Nytt i Uka. http://www.nyttiuka.no/default.aspx?menu=617&id=53114.