Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

Tror dere virkelig på det?

Tittelen ovenfor representerer den opprørte og forvirrede holdningen som mange i dagens norske samfunn har i møte med Den katolske kirke. Som oftest er den rettet mot spesifikke læresetninger som i beste fall synes underlige, og i verste fall latterlige eller undertrykkende. «Tror dere virkelig på det?» Som katolikker må vi ikke være redde for å gi bekreftende svar på slike spørsmål, og bli ansett som «dårer for Kristi skyld» (1 Kor 4, 10). Jeg skal prøve å forklare en del katolske læresetninger som ikke alltid faller i smak hos moderne mennesker, slik at vi kan bli «klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier» (1 Pet 3, 15).

Skrevet av Øyvind Johannes Evenstad

 

 

Bunnpanel