Norges Unge Katolikker er en landsdekkende sammenslutning av katolske barne- og ungdomslag som har sitt utspring i de katolske menighetene i Norge. NUK er et fellesskap hvor barn og unge har sin egen plass og kan treffe andre katolikker.

Mer om oss
Ikon: Tro

Tro

NUKs hovedoppgave er katolsk barne- og ungdomsarbeid. Gjennom troen har vi en levende og ung kirke. Selv om vi er en landsdekkende organisasjon som har mange nasjonale arrangementer, er målet å hjelpe barn og ungdom til å leve et aktivt kristenliv i sin egen menighet. Les mer om NUKs hovedformål her

Ikon: Tro

Fellesskap

Opplev et felleskap med andre unge katolikker. Gjennom ditt medlemskap er du med på å bygge et katolsk barne- og ungdomsmiljø i hele landet. Kontingenten blir fordelt på lokalt og sentralt arbeid Les mer om NUKs hovedformål her

Ikon: Tro

Handling

Vi skaper engasjement i kirken og i samfunnet. Dette skjer gjennom leirer nasjonalt, regionalt og lokalt. Støtte til lokallagsarbeid, utgivelse av tre blader, ledertrening og den årlige Adventsaksjonen i samarbeid med  Caritas Norge. Les mer om NUKs hovedformål her

NUKs Landsstyremøte Vår 2020

17.04.2020 – 19.04.2020, Mariaholm, Spydeberg

Mer informasjon/påmelding

NUKs dugnadshelg 2020

17.04.2020 – 19.04.2020, Mariaholm, Spydeberg

Mer informasjon/påmelding

Militærvalfart til Lourdes

11.05.2020 – 21.05.2020, Lourdes

18+ Militærvalfart

Mer informasjon/påmelding

Konfirmantleir og Påske+leir

Vil du feire påskens mysterium sammen med andre engasjerte ungdommer, lære mer om troen og ikke minst tilbringe en fantastisk og morsom uke i fellesskap med andre unge katolikker? Bli med på årets påskeleir!

Meld deg på i dag

Hva skjer i NUK?

Thomas Aquinas om kjødets oppstandelse

Den hellige Thomas Aquinas skriver om kjødets oppstandelse i Summa theologiae, og gjendriver den gnostiske tanken om at sjelen bare kan bli fullkommen uten kroppen. Han baserer seg på den aristoteliske læren om hylomorfisme – at alle ting i den sansbare verden er sammensetninger av form og stoff – for å vise at mennesket er en helhet av kropp og sjel. Det følgende utdraget kommer fra spørsmå... les mer »

Credimus

St John Paul II, human dignity and happiness

“We want to be happy. Is it possible to be so in the present day world?” This question was presented by the French youth to Pope St John Paul II on one of his pastoral visits to France. This question directly addresses the Pope’s concern expressed in so many of his writings and speeches. During his whole pontificate he has been insisting on highlighting the issues and struggles of our era. Y... les mer »

Credimus

Maria er den første skapningen som opplever evig liv

Denne teksten er en oversettelse av St. Johannes Paul IIs generalaudiens 9. juli 1997. Paven snakker om Marias opptagelse i Himmelen, at hun med kropp og sjel er i Himmelen og sitter ved Kristi side. Vår kjære Mor er et ideal for alle oss mennesker, måtte vi søke tilflukt under hennes vernende kappe og gå med henne på vei til Himmelrikets herlighet. 1. Kirkens konstante og enstemmige Trad... les mer »

Credimus

Oppdatering om påskeleirene

På grunn av forlengelsene av de nasjonale tiltakene, så er det ikke mulig å gjennomføre påskeleirene i år. Vi vet mange gledet seg til sin første, andre, tredje, eller siste påskeleir, og beklager at det ikke blir noe av. NUK begynner nå å virkelig legge om til denne nye, digitale virkeligheten. Hvor vi møter utfordringer får vi også muligheter til å tenke kreativt og innovere - og ikke mins... les mer »

Leir NUK

Evangelielesningen og det lille korstegnet i messen

Messen består av to hoveddeler, det er Ordets liturgi og Nattverdens liturgi. I Ordets liturgi leses det om søndagene fire lesninger fra bibelen, en fra det gamle testamentet, en gradualesalme (GT), en fra det nye testamentet og en evangelielesning (NT). Evangelieteksten er den siste av disse tekstene som leses, før presten holder sin preken, og dette er den aller viktigste av alle lesningene i... les mer »

NUK

Beredskap og risikovurdering

Etter de nasjonale tiltakene og regjeringens vedtak 15. mars om å forby opphold på fritidseiendommer frem til 1. april, med mulighet for Helse- og Omsorgsdepartementet å forlenge forskriften, er det svært vanskelig, hvis ikke umulig, å gjennomføre påskeleire i år. Det betyr ikke at vi gir opp! Vi har et sterkt ønske om å gjennomføre leirene, med forsterkede hygienetiltak, rutiner og en bered... les mer »

NUK

WYD Panama 2019: Costa Rica WYD Panama 2019 2 WYD 2019 WYD2019: Bønn