Ansatte

Staben i NUK er de fast ansatte som jobber for å gi de frivillige og alle våre medlemmer et best mulig tilbud for å lykkes med katolsk barne- og ungdomsarbeid. Dagens organisasjonsform og stab er vedtatt av forskjellige landsmøter og ble innført i august 2016 da man ansatte organisasjonens første generalsekretær.

Generalsekretær:
Henrik E. Greve
Ungdomsprest:
P. Andreas Rupprecht
Organisasjonskonsulenter:
Kim Anh Le
Aleksandra Sramkowska

Staben

Henrik Emil Greve

Generalsekretær
23 21 95 40
E-post

p. Andreas Rupprecht

Ungdomsprest
951 71 789
E-post

Kim Anh Le

Organisasjonskonsulent
23 21 95 46
E-post

Aleksandra Sramkowska

Kommunikasjonskonsulent
23 21 95 41
E-post