Kontaktpersoner

Kristi Konge Lag (Narvik)

Barne- og ungdomskontakt: Josefa Gabrielsen

E-post

Den Hellige Ånds Barnelag (Mosjøen)E-post

Bodø Katolske Ungdomslag (BKU)

Lokallagsleder: Camilla Obligar Hunstad
41550920
E-post

Hammerfest Ungdomslokallag for Katolikker (HULK)E-post

St. Sunniva Katekesegruppe (Harstad)E-post

Katolsk Ungdomslag i Tromsø (KULT)

Kontaktperson: Karoline Helene Aares
4159749
E-post