Distriktsrepresentanter

Karthiha Edward

Distriktsrepresentant Distrikt Nord
94130439
E-post

Sigrid Nordhuus

Distriktsrepresentant Distrikt Midt
48288212
E-post

Katherine Esquivel Profilbildet

Katherine Esquivel

Nestleder
40292272
E-post

Sofie Marie Cruz Aceveda

Distriktsrepresentant Distrikt Øst
98110956
E-post

Martin Nguyen

Distriktsrepresentant for Oslo
47675666
E-post

Vivi Vo

Distriktsrepresentant Distrikt Østfold
47715172
E-post

Ludvig Hareide

Distriktsrepresentant Distrikt Sør
94175615
E-post