Hovedstyret

Hovedstyret er NUKs styre og leder NUKs virksomhet mellom landsstyremøtene i samsvar
med vedtektene, LMs vedtak, arbeidsprogrammet, samt etter de retningslinjer
som LS fastsetter. Medlemmene i Hovedstyret velges på Landsmøte (LM).

E-post: hs@nuk.no

 

Hovedstyret 2018/2019

Jakob Voigt Profilbildet

Jakob Voigt

Leder
473 99 030
E-post

Anja Persvold Portrettbilde

Anja Zawadzka Persvold

Koordinator for unge voksne
977 41 570
E-post

Katherine Esquivel Profilbildet

Katherine Esquivel

Nestleder
40292272
E-post

Øyvind Evenstad Profilbilde

Øyvind Johannes Varden Evenstad

Redaksjonsansvarlig
930 00 226
E-post

Snit Ghebriel Profilbildet

Snit Hagosa Ghebriel

Formasjonsansvarlig
454 78 225
E-post

Vivian Jensen Profilbildet

Vivian Jensen

Innovasjonsansvarlig
41073129
E-post

Vo Martin Bao Anh Profilbildet

Martin Bao Anh Vo

Lokallagsutvikler
94 21 36 22
E-post

Cornelia Ramse Profilbilde

Cornelia Ramse

Nettverkskoordinator
97551003
E-post

Rollebeskrivelser

Leder:

·      Lede styret

·      Ekstern kommunikasjon og representasjon

·      Samarbeid med stab og andre

·      Økonomistyring

Nestleder:

·      Arrangere hovedstyremøter og arrangement

·      Sikre fremdrift i styret

·       Koordinere arrangementsdeltagelse

·      Følge opp Økonomisk Utvalg

Innovasjonsansvarlig:

·      Gjenopprette og følge opp BUT

·      Opprette og følge opp MinUt

·      Følge opp prosjekter

Koordinator for unge voksne:

·      Gjenopprette og følge opp 18+utvalget

·      Nordisk samarbeid

·      Følge opp LUT

Lokallagsutvikler:

·      Kartlegge status for aktuelle lokallag

·      Bidra til gjenoppliving av aktuelle lokallag

Nettverkskoordinator:

·      Følge opp alle distriktsrepresentanter

·      Følge opp LTU

·      Følge opp KUT

Informasjonsansvarlig:

·      Følge opp MUT

·      Følge opp redaksjoner

·      Skrive NUK-nytt i samarbeid med stab

·      Sørge for innhold til nettside

Organisasjonskoordinator:

·      Organisere LS Høst, Vinter og Vår

·      Organisere LM

·      Finne sjefer

·      Følge opp valgkomiteen