Søskenrabatt

Det kan søkes om søskenrabatt for søsken som er med på NUKs sentrale påske- og sommerleirer. NUK-medlemsskap forutsettes.

Det første barnet betaler full pris, så gis det kr. 300 i rabatt per søsken som deltar på leir i samme leirsesong (altså påske eller sommer) utover dette. Søsknene trenger ikke være på samme leir.

For å få søskenrabatt sender du søknad til nuk [krøll] nuk.no etter leirene har funnet sted, senest tre uker etter den siste leiren.

Opplysninger som må med i søknaden:

  • Fullt navn på barna.
  • Deres fødselsdatoer.
  • Leirene de har vært på.
  • Kontonummeret pengene skal overføres til, samt navn på kontoens eier.