Norges Unge Katolikker

TRO     -     FELLESSKAP     -     HANDLING                                                             

NUKs sentrale organer

Norges Unge Katolikkers sentralledd består av organisasjonens styrende organer, Landsstyret og Arbeidsutvalget, sekretariatet samt ulike utvalg, som har jobber med hvert sitt område. I sitt arbeid støttes disse organene av ungdomspresten. NUKs sentralledd og sentrale aktiviteter har som mål å hjelpe katolske barn og ungdom til å praktisere sin troe og delta i hjemmemenighetene. På ulike måter skal den sentrale aktiviteten støtte opp om grupper og enkeltmennesker lokalt. 
NUKs lokallag er spredt over hele Norge og organisert i 7 distrikter:

Arbeidsutvalget og Landsstyret har totalansvar for organisasjonens drift mellom landsmøtene og for å oppfylle arbeidsprogrammet i perioden. NUK sentralt står for en rekke nasjonale arrangementer i årets løp, blant annet påskeleirer, sommerleirer, Adventsaksjonshelg og ledertreninger. NUK sentralt utgir tre blader: Arken for barn, Q for tenåringer og Credimus for unge voksne.

Utvalgene er Leirutvalget, som har ansvar for leirene og for opplæring av leirledere, Ledertreningsutvalget, som har ansvar for ledertrening for ungdommer og unge voksne, og Karitativt Utvalg, som har ansvar for gjennomføringen av Adventsaksjonen i samarbeid med Caritas Norge og lokallagene. Økonomisk Utvalg har ansvar for økonomistyringen i organisasjonen, delegert fra Landsstyret og Arbeidsutvalget.

Bunnpanel